Практика


Пациент от гр.Приморско с поставени 3 импланта на горна челюст , завършен със циркониева керамика във фронта и металокерамика върху имплантите.

Пациент от гр.Царево с поставени имплантати в областа на горна и долна челюст и завършен с металокерамични мостове.

Пациентка от гр.Пловдив с двустранно повдигнати синуси/синус лифт/ от ляво и вдясно и завършена с металокерамични мостове на горна и долна челюст.

Пациентка от Италия с поставени импланте на горна и долна челюст и завършена с металокерамика, а в областа на предните зъби завършена с циркониева керамика.