Практика


Пациентка от София с поставени импланти в областа на горната челюст с повдигане на синуса завършена с циркониева керамика във фронта и завършена с металокерамика.

Пациентка от гр. Пловдив с поставени имплантати на горна и долна челюст и металокерамични зъби върху тях. Пациентката е завършена с циркониеви коронки в областа на фронта.

Пациентка от гр.П ловдив с поставен имплант на долна челюст и изработена металокерамична коронка. Целта бе да запълним разстоянието/диастемата/ между 2-та централни резеца.

Пациентка от гр. Айтос с поставени MDI имплантати на долна челюст за задържане на цели протези.