Практика


Пациентка от гр. Пловдив с поставен имплант веднага след изваждането на зъба -1 горен вляво и завършен с металокерамична коронка.

Пациентка от гр. Велинград с поставени импланти в областа на страничните зъби на горна челюст вдясно и завършена със металокерамичен мост.

Пациентка от гр. Пазарджик с поставена еденична коронка на горния страничен резец вляво от циркониева керамика.