Практика


Пациентка от гр. Царево с поставени импланти в областта на задните зъби на долната челюст и изработване на метало-керамичен мост на същатa област

Пациент с поставена циркониева керамика в областта на фронталните зъби

Пациентка от с. Лозенец с MDI - импланти на горната челюст и тотална протеза, фрез протеза на долната челюст

Пациентка с поставени импланти в областта на горната челюст и направен метало-керамичен мост