Практика


Пацииент от гр. Пазaрджик с поставена циркониева коронка в областта на горен ляв централен резец и керамични фасети на 1-ви горен в дясно централен резец и горен в ляво страничен резец

Пациентка от гр. Ямбол с поставени циркониеви коронки на двата странични горни резеца и фронталните долни зъби и керамични фасети на 2 горни централни резеца

Пациент от гр. Пловдив, завършен с метало-керамичен мост и фрез протеза на горната челюст, имплант и метало-керамичен мост на долна челюст

Пациентka от гр. Бургас с поставени импланти на долната челюст и циркониева керамика на всички зъби

Циркониева керамика на пациентка от с. Лозенец

Пациенткa от гр. Пловдив с циркониева кераника в областта на горните фронтални зъби