Практика


Пациентка с поставен единичен имплант в областта на 5-ти горен ляб зъб

Пациентка от гр. Пловдив, завършена с циркониева керамика на 2-та горни централни резеца и керамични фасети за 2-та странични резеца

Пациентка от гр. Пловдив, завършена с имплант в областта на 6-ти долу в дясно и лечение на ортодонтска аномалия с изработване на коронки от циркониева керамика в областта на 3-ти и 4-ти зъб горе в дясно и фотополимерни пломби на всички фронтални зъби