Практика


Пациентка от гр. Стара Загора на 18г. след травма счупване на долната челюст на 3 места и избиване на горния ляв страничен резец, счюпване на част от режещите ръбове на всички горни резци.Поставихме имплант в областа на горния страничен резец, пролекувахме травмираните горни резци и изработихме коронки в блок от циркониева керамика. На долната челюст след лечението на фрактурата избелихме зъбите

Пациентка от Англия със 4поставени импланти в областа на 3 и 2 зъб горе вдясно

Пациентка от гр.Стара Загора със поставени коронки от циркониева керамика